Veriditas logo
Flowerbar

Tarieven

Generalistische Basis GGZ

Hierbij geldt dat de basisverzekering de zorg vergoedt, mits er sprake is van een door uw zorgverzekeraar vergoede DSM-5-diagnose. Zie voor meer informatie 'Overig Product' op deze pagina. Er is op jaarbasis wel sprake van een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 per verzekerde. Wanneer je ervoor gekozen hebt een hoger eigen risico af te sluiten dien je met hogere kosten rekening te houden. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het feit of de zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar van de cliënt (gecontracteerde zorg). Voorwaarde voor een vergoeding is de verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Veriditas heeft in 2023 en 2024 met alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Op de website van independer is een actueel overzicht te zien van de zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten.

Vanuit het zorgprestatiemodel hanteren we het principe planning is realisatie. Dit is terug te zien op het overzicht vanuit de zorgverzekeraar.

Gemeentelijke toegang

Elke gemeente heeft overeenkomsten met een aantal gekwalificeerde zorgaanbieders. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kan de cliënt zich rechtstreeks melden bij het jeugdteam van de gemeente (Ondersteuningsteam in Best, Wijzer in Oirschot of WijEindhoven), of bij de huisarts/medisch specialist.

Veriditas heeft een overeenkomst met de gemeenten Best, Oirschot en Eindhoven.

Een cliënt kan ook zonder verwijzing zorg van Veriditas ontvangen. Hierbij dien je de kosten dan zelf te betalen. Je dient dan rekening te houden met een tarief van € 115,- per consult van 45 minuten (en 15 minuten administratietijd).

Overig produkt (onverzekerde zorg)

Niet alle behandelingen van alle klachten worden vergoed. Alleen als er sprake is van een door uw zorgverzekeraar vergoede DSM-5-diagnose kom je in aanmerking voor vergoeding. DSM-5 staat voor een handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient. Is er geen sprake van een DSM-5-diagnose, maar zijn er wel klachten, dan kunnen die wel behandeld worden via een zogenaamd Overig Produkt (OVP). De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Eventueel vergoedt de zorgverzekeraar een gedeelte vanuit een aanvullende verzekering. Het tarief voor de cliënt bedraagt €115,- per consult van 45 minuten.

Partner-relatietherapie wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Esther Kruijssen 06 14 63 60 79 • Roos van Hoenselaar 06 37 29 10 96
Dr. de Steenhuijsenlaan 2 5684 GW Best • info@veriditas.nl • veriditas.nl
KvK: 83045694 • AGB-code: 94066327